Shenzhen plastic machine

联系我们

Shenzhen eternal Sheng Machinery Manufacturing Co., Ltd.

Contact: Qu Yang (Deputy General Manager)

Phone: 0755-84817776

Fax: 0755-84808776

Mailbox: yongheng@szyongheng.cn

Address: Shenzhen Longgang city Longgang District South Second Industrial Zone seventh

Web site: www.yonghengsz.com

contact us

Your current position: home >> 联系我们 >> contact us

Shenzhen eternal Sheng Machinery Manufacturing Co., Ltd.

Contact: Qu Yang (Deputy General Manager)
Tel: 0755-84817776
Fax: 0755-84808776
E-mail: yongheng@szyongheng.cn
Address: Longgang District, Shenzhen Longgang Nanlian second industrial zone seventhshare